Požadavky na hardware

CARAT Plánování kuchyní

Program CARAT pro plánování kuchyní byl vytvořen tak, aby ho bylo možno provozovat na co největším počtu různých výpočetních systémů a hardwarových konfigurací. Z důvodu značného počtu možných konfigurací však v ojedinělých případech může docházet k určitým omezením. Proto bychom Vám v následujícím textu chtěli sdělit některé důležité informace, týkající se pořízení nového výpočetního systému (PC PC: z angličtiny pocházející pojem Personal Computer, přeloženo "osobní počítač", je obchodní název řady počítačových systémů, které byly původně vyráběny firmou IBM.).

Nabídky hardware

Počítače, které nemáme pro testování k dispozici, můžeme posuzovat pouze na základě použitých komponent. Testování Vámi zaslaných údajů o počítači přitom probíhá podle následujících kritérií:

  • Posouzení použitých komponent našimi techniky
  • Posouzení na základě zkušenosti se stejným nebo podobným hardware
  • Posouzení podle zkušeností jiných zákazníků s tímto hardware

Z toho vyplývá, že posouzení toho, zda je možné na příslušném počítači bezproblémově používat Plánovací program CARAT, lze provést pouze obecně a nezávazně.

Aktuální (doporučená) hardwarová konfigurace v bodech.

Požadavky na hardware Stav: 11.07.2022

 

Upozornění: Pro bezchybnou spolupráci mezi hardware a software dbejte prosím také na naše speciální upozornění Informace o počítačových systémech! Viz také: Informace o počítačových systémech