Het hardware-advies

CARAT Keukenplanning

Het CARAT Keukenplanningsprogramma is zodanig gemaakt, dat het op zo veel mogelijk verschillende computersystemen en configuraties uitgevoerd kan worden. Gebaseerd op het grote aantal aan configuratiemogelijkheden kan het toch in enkele gevallen tot beperkingen komen. Daarom willen wij u hierna belangrijke informatie voor het kopen of het uitwisseling van een computersysteem geven.

Hardware-Offertes

Computersystemen, die ons niet ter beschikking staan om getest te worden, kunnen door ons alleen maar beoordeeld worden aan de hand van de gebruikte componenten. Het controleren van de door u opgestuurde gegevens betreffende een computer systeem gebeurt daarbij volgens deze criteria:

Daaruit resulteert, dat een inschatting of het CARAT planningsprogramma op een dergelijk computersysteem feilloos kan worden uitgevoerd, alleen globaal en vrijblijvend gegeven kan worden.

Apple computers: CARAT is speciaal voor het gebruik op Windows-computers ontwikkeld en is niet geschikt om op Apple computers gebruikt te worden. Support van de kant van CARAT kan in dergelijke gevallen niet worden gegeven.

Samenvatting van de actuele hardware-configuratie (aanbeveling)

Hardware-advies Stand: 01.06.2024

 

Aanwijzing: Let voor een probleemloos samenspel tussen hard- en software aub ook op onze speciale referentie informatie over EGV De elektronische gegevensverwerking (kortweg: EGV of GV) is een verzamelnaam voor de invoer en bewerking van gegevens door elektronische machines.-Systemen! Zie ook: Informatie over EGV-Systemen